Connect with us

Lajme nga vendi

Kartoni i gjelbër me regjistrimin!

Published

on

Nisma për anulimin e kartonit të gjelbër dhe vendosjen e sigurimit të veturës për jashtë shtetit së bashku me regjistrimin e veturës me vite është nisur tek ne dhe akoma nuk ka gjetur edhe realizim në praktikë. Sipas çmimores aktuale e cila vlen nga muaji qershori i vitit 2016 me të cilën në fakt u zbut pak çmimi, apo kostoja e kartonit të gjelbër për veturë pasagjerësh deri në 66 kilovat orë është 3.690 denarë për një vit, ndërsa mbi 66 kilovat është 5536 denarë. Për veturat deri më 66 kilovat orë për një muaj kostoja është 1.850 denarë, ndërsa për veturat mbi 66 kilovat orë është 3.075 denarë.

Deri në muajin shtator të vitit 2011, vozitësit në Maqedoni kishin mundësi të nxjerrin karton të gjelbër për 1, 3,6 dhe 12 muaj me një kosto prej 2.450 denarë, (40 euro ),3.670, denarë, 5.500 denarë dhe për një vit 9.760 denarë apo 150 euro. Pritet të shikohet se cila do të jetë kostoja deri në vit të ri për kartonin e gjelbër dhe sigurimin e veturave.

Çështja e kartonit të gjelbër si pjesë e politikës së autopërgjegjësisë gjatë regjistrimit të automjeteve, si dhe çështja e liberalizimit të çmimeve duhet të hyjë në fuqi me hyrjen e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Mirëpo në të njëjtën kohë, mbetet si mundësi që Qeveria të marrë vendim për zbatimin e këtyre dy çështjeve para hyrjes në Bashkimin Evropian, në periudhën e fillimit të negociatave për anëtarësim. Së fundmi në rrjedhë e sipër janë analizat për vendosjen e një primi të vetëm për sigurimin e autopërgjegjësisë së automjeteve, siç përcaktohet edhe nga direktivat e BE-së. Nëse realizohet kjo, Maqedonia e Veriut do t’i bashkëngjitet edhe shteteve të tjera të rajonit si Shqipëria, Bosnje e Hercegovina, Greqia, Serbia, dhe Sllovenia që i janë bashkuar tashmë shumicës së vendeve të BE-së ku është vendosur një sigurim i vetëm i autopërgjegjësisë dhe ku kartoni jeshil është i integruar në çmimin e regjistrimit të automjeteve.

Kosova ende nuk është anëtare e Kartonit të Gjelbër, derisa sipas Qeverisë është duke u punuar për këtë. Ajo synon të bëhet pjesë e sistemit të Kartonit të Gjelbër përmes një shteti tjetër e vetme nuk mund të arrijë, pasi nuk është anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.

Nga ana tjetër, pritet që deri në fund të muajit qershor apo deri në fund të muajit shtator të përfundohen edhe analizat e nevojshme nga ana e Ministrisë së Financave, Agjencia për Supervizionin e Sigurimeve dhe Byroja e Sigurimeve, që do të sjellin edhe vendimin përfundimtar për zbatimin apo jo të modelit evropian tek ne.

Advertisement

Një ndryshim i tillë i mundshëm nënkupton edhe shtrenjtimin e çmimit të sigurimit, apo të regjistrimit të automjetit, sepse në çmim do të përfshihet sigurimi i autopërgjegjësisë, si dhe shuma për një karton të gjelbër i cili do të bëhet i detyrueshëm për të gjithë drejtuesit pavarësisht nëse udhëtojnë jashtë Maqedonisë.

Nga ana tjetër, në programin qeveritar të punës 2020-2024, ishte paralajmëruar edhe vendosja e standardeve evropiane në sigurimin e veturave përmes uljes së kostos së kartonit të gjelbër, si prodhim i liberalizimit të çmimit për auto-përgjegjësi dhe zgjidhjen e problemit me veturat që nuk janë të siguruara. Përvojat e shteteve si Kroacia, Shqipëria, Bullgaria, Rumania tregojnë se çmimi mesatar i sigurimeve të veturave shënoi një trend të uljes që zgjati pesë vjet, mirëpo atëherë u konstatua se kompanitë nuk mund të paguajnë rregullisht dëmet e shkaktuara nga aksidentet që nuk kishin kapital të mjaftueshëm për të mbuluar dëmet. Andaj, u shtrua nevoja për kapital të freskët dhe rritjes të kostos së sigurimit të veturave. Në Maqedoni, akoma nuk dihet se çfarë efektesh do të sjellë liberalizimi i tregut, e që mund të shtrenjtojë sigurimin për një pjesë të veturave dhe mund të lirojë çmimet për vetura të llojeve tjera. Mirëpo, shtojnë njohë sit e kësaj lëmie, kusht për një liberalizim të suksesshëm duhet të jetë edhe zgjidhja e problemit me veturat që nuk sigurohen si problem i vjetër më shumë se 20 vite.

Gjithsej 183.118 pronarë të veturave të pasagjerëve nga Maqedonia në vitin 2018 kanë paguar karton të gjelbër në njërën nga kompanitë e sigurimeve duke paguar 773 milionë denarë dhe në këmbim kanë marrë kompensim për dëmet prej 146 milionë denarë. Në vitin 2019 numri i nevojave të tilla ishte 173.517, për të cilat janë paguar 734 milionë denarë. Në vitin 2022, shuma e dëmeve u paguar për sigurimin e përgjegjësisë automobilistike ka arritur në 28 milionë euro për mbi 27.000 dëme nga aksidentet në komunikacion . Në bazë të sigurimit të mbuluar me karton jeshil janë paguar 1205 dëme në vlerë prej 418 milionë denarë (6.8 milionë euro). (koha.mk)

Advertisement

Lajme nga vendi

Mungesa e gjykatësve detyron qytetarët që të presin me vite që lënda e tyre të vijë në radhë

Published

on

Gjykatat në të gjithë vendin po përballen me mungesë serioze të gjykatësve. Qytetarët me muaj madje me vite kërkojnë epilog për lëndë të caktuar nëpër labirintet e gjykatave. Për shembull, në Gjykatën Themelore të Strugës, delegohen gjykatës nga Shkupi ose për raste të caktuara gjykimet dërgohen në qytetin e Ohrit.

“Këta gjykatës që janë këtu, nuk dinë çfarë të bëjnë me numrin e madh të lëndëve dhe si t’i zgjidhin ato, janë shkelur afatet ligjore të parashikuara në ligj, duke qenë se nuk mund të veprojnë sipas afateve, për shkak të numrit të madh. Seancat caktohen për dy-tre muaj, pastaj fillon procedura prej në fillim. E tërë kjo komplikohet për shkak të mungesës së gjykatësve”, tha Vllado Çingoski- avokat.

Zgjidhja, thotë profesori Davitkovski, është në ndryshimet e ligjit, me të cilat u mundësua përzgjedhja e gjykatësve nga radhët e bashkëpunëtorëve profesionalë në gjykata, të cilët kanë përvojë pune dhe praktikë 10-15 vjet.

“Gjenerata e mëparshme që ka mbaruar Akademinë e gjykatësve, të gjithë duan të qëndrojnë në Shkup. Në Kriva Pallankë, në Kratovë dhe në disa qyteza nuk kishte gjykatës. Dhe çfarë bënë ata që janë fëmijë të dikujt, me lidhje politike dhe me kërkesë në Gjykatën Supreme, të gjithë qëndruan në Shkup. Tani ato gjykata janë bosh, dhe nga ana tjetër kemi mbipopullim në Shkup. Ne po e bllokojmë veten dhe kjo është rezultat i ndikimit të politikës”, tha Borçe Davitkovski- profesor.

Një nga propozimet është racionalizimi i gjykatave.

Advertisement

“Ndoshta duhet të ndryshohen edhe kompetencat e gjykatave. Për këtë arsye, një gjykatës zhvendoset nga një gjykatë në tjetrën. Atëherë do të racionalizohen edhe gjykatësit”, theksoi Arsen Janevski- profesor.Gazetar: Miki Trajkovski

Continue Reading

Lajme nga vendi

Së shpejti mund të ulet çmimi i energjisë elektrike për amvisëri

Published

on

Zvogëlimi i importit të energjisë elektrike për shkak të prodhimit të termocentraleve fotovoltaike së shpejti mund të ulë çmimet e saj për amvisëri, paralajmëron kryetar i Komisionit Rregullator për Energjetikë Marko Bislimovski.

Ai në një intervistë për “”Radio Europa e Lirë” thotë se aktualisht po punohet për plotësimin e tarifës së lirë të energjisë elektrike për amvisëri edhe për një orë tjetër. Bislimoski tha se tani duhet bërë një analizë reale për të treguar nëse ekziston mundësia që tarifa falas e energjisë elektrike të zgjatet edhe për një orë, pra deri në orën 16.00.

“Po zgjerojmë tarifën falas për të përfituar nga çmimi i lirë i energjisë elektrike në këto periudha. Po ashtu, me atë sinjal që i dërgojmë ESM dhe EVN Home, për të blerë energji elektrike në ato periudha, veçanërisht EVN Home, do të ofrojmë një çmim më të ulët të energjisë elektrike, që është shumë e mundur që të na mundësojë uljen e çmimit të energjisë elektrike për amvisëritë”, tha Bislimovski.

Aktualisht tarifa më e lirë e energjisë elektrike është nga ora 13:00 deri në orën 15:00.

Continue Reading

Lajme nga vendi

Ekspertët: Digjitalizimi është i domosdoshëm jo vetëm për antarësim në BE, por edhe për zhvilimin e ekonomisë

Published

on

Paralajmërimin e VMRO-DPMNE-së për themelimin e Ministrisë për Digjitalizim, konkretisht ndarjen nga Administrata, ekspertët e shohin si nevojë që, shteti duhet të ketë qasje serioze ndaj digjitalizimit real të shërbimeve elektronike, të cilat qytetarët duhet t’i marrin në jetën e përditshme.

Sipas, Marko Troshanovskit nga Instituti për Demokraci, për t’u realizuar kjo duhet të unifikohen bazat e të dhënave të institucioneve shtetërore që qytetarët të mos enden prej sporteli në sportel për një dokument të thjeshtë.

“Nëse ju e plotësoni aplikimin në mënyrë elektronike, duhet t’ju mundësohet që edhe në mënyrë elektronike ta dorëzoni. Domethënë, prej në fillim deri në fund të mos keni kontakt me zyrtarin administrativ. Ky është një moment shumë i rëndësishëm. Kështu, bazat e të gjitha institucioneve të jenë të unifikuara dhe këtu paralajmërimi për themelimin e Agjencisë për Digjitalizim, ndarja e administratës nga shoqëria informatike, ka kuptim dhe është shumë i rëndësishëm”, tha Marko Troshanovski, Instituti për Demokraci (IDSCS).

Profesori universitar Gjorgji Maxharov, për Alsat shprehet se digjitalizimi është i domosdoshëm, jo vetëm për anëtarësimin e vendit në BE, por edhe për zhvillimin e ekonomisë, por edhe për përfitimet të cilat qytetarët në mënyrë të drejtpërdrejtë do t’i përjetojnë. Megjithatë, për t’u realizuar kjo, duhet që në Kuvend të votohet ligjet e nevojshme.

“Pjesa më e vështirë është që e tërë kjo të finalizohet në kuadër të Kuvendit, në kuadër të miratimit të akteve ligjore, të cilat do të japin rëndësi të njëjtë të dokumenteve digjitale në lidhje me dokumentet në letër. Kështu që, duhet të punojmë në atë bashkë dhe duhet të kihet kujdes ndaj gjendjes së përgjithshme se ku gjendet shoqëria, cilat procese duhet dhe duam t’i digjitalizojmë dhe në lidhje me prioritetet që i kemi vendosur të fillojmë ta bëjmë atë. Siç thash, ai proces ka filluar, megjithatë nuk është i përfunduar dhe duhet që edhe shumë të punohet që në fund qytetarët ta shohin përfitimin direkt të shërbimeve të tilla digjitale”, u shpreh Gjorgji Maxharov, profesor universitar.

Advertisement

Rikujtojmë që Komisioni Evropian dy vite radhazi i rekomandoi Maqedonisë së Veriut ta harmonizojë legjislacionin me atë të BE-së në lidhje me procesin e digjitalizimit. Përbërja e kaluar kuvendore, nuk arriti që ta votojë ligjin për themelimin e Agjencisë Digjitale, si institucion udhëheqës në procesin e digjitalizimit të shërbimeve, trajnimit të qytetarëve, por edhe mbrojtjes së institucioneve nga sulmet kibernetike, të cilat gjatë periudhës së kaluar ishin të shpeshtuara. Sipas ekspertëve, Maqedonia e Veriut është mbi një dekadë mbrapa BE-së në procesin e digjitalizimit./Alsat.mk

Continue Reading

Më të lexuarat