Connect with us

Impressum

Kryeredaktor i portalit Tetova Express:

A. Abdiu

Kontakt email: 

info@tetovaexpres.com

tetovaexpres@yahoo.com

Adresa:
Rruga 120 – Hyrja 2 – Banesa 12

Republika e Maqedonisë së Veriut

 

POLITIKA E PRIVATËSISË

Tetova Express është i përkushtuar në ruajtjen e privatësisë dhe në integritetin e të dhënave personale me të cilat bie në kontakt gjatë punës së tij. Në këtë dokument për politikë të zbatuar të privatësisë (privacy policy) janë shënuar llojet e të dhënave personale të cilat i pranojmë dhe i mbledhim gjatë shfrytëzimit të ueb-faqes së Tetova Express. (www.tetovaexpres.com)

Politika e zbatuar për privatësi nga Tetova Express bazohet në Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale të Republikës së Maqedonisë. Në formë elektronike, teksti i Ligjit (PDF) mund të shkarkohet nga ueb-faqja e Drejtorisë për mbrojtje të të dhënave personale të RM (http://dzlp.mk/).

Tetova Express e respekton privatësinë e shfrytësuesve të serviseve dhe shërbimeve të tij informative, si dhe privatësinë e vizitorëve të internet faqes www.tetovaexpress.com

Tetova Express nuk është përgjegjës për pasojat, dëmi material apo dëm tjetër që mund të paraqitet tek personi dhe tek personat e tjerë fizikë apo juridikë, nëse personi jep/vendos të dhëna jo të sakta apo jo të plota.

Posta elektronike (e-maili) dhe listat për e-mail
Të dhënat të cilat vizitorët i dërgojnë në mënyrë vullnetare nëpërmjet postës elektronike (e-mailit) dhe formularit për kontakt, konsiderohen fshehtësi zyrtare dhe ruhen në përputhje me përcaktimet kryesore si dhe me rregullat dhe ligjet për punë arkivore. Këtu bëjnë pjesë edhe adresa e tyre e e-mailit, emri, mbiemri, adresa postale, telefoni, fotografitë etj.
essay writer