Connect with us

Lajme nga vendi

ESHR: Mjetet buxhetore të KSHZ-së për partitë politike të ndara pa kritere të qarta

Published

on

Ekzistencë të kritereve jo objektive dhe qartësisht të matshme për shpërndarjen e fondeve publike për reklamat e paguara politike dhe për shpërndarjen e fondeve shtesë për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, konstatoi Enti Shtetërir i Revizionit pas revizionit të kryer për harmonizimin e “Mjeteve të paguara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve për zbatimin e veprimeve zgjedhore për zgjedhjet lokale të vitit 2021”.

“Me revizionin e kryer në KSHZ është konstatuar se nuk është bërë zgjedhja e sekretarit të përgjithshëm, sipas nenit 30 paragrafi 1 i Kodit zgjedhor, person i cili siguron menaxhim efikas dhe efektiv me Shërbimin profesional, me të gjithë nëpunësit administrativ, unifikimin e punës së Shërbimit profesional dhe mbështetjen e punës së kryetarit dhe të KSHZ-së”, citohet në kumtesën e ESHR-së.

Po ashtu është konstatuar se KSHZ-ja nuk posedon dhe nuk ka hapësirë të depos, për ruajtjen e pajisjes teknike të furnizuar (4000 pajisje për identifikim biometrik të votuesve) të cilët përkohësisht janë vendosur në Shtëpinë e Armatës në Shkup, hapësira nuk është e mjaftueshme dhe adekuate, ndërsa nuk ofron siguri dhe mbrojtje për vendosjen e pajisjeve të furnizuara.

Gjithashtu, siç bën me dije ESHR-ja, janë konstatuar disa mospërputhje dhe lëshime në zbatimin e procedurës për furnizim publik të shërbimeve – prodhimi dhe shtypja e materialit zgjedhor konfidencial dhe listave zgjedhore për zgjedhjet për anëtarë të këshillave të komunave dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për kryetarët e komunave dhe kryetarin e qytetit të Shkupit, të cilat i referohen furnizimit të mallrave dhe shërbimeve për nevojat e zbatimit të zgjedhjeve lokale të vitit 2021, të cilat sjellin ndikim të mundshëm në konkurrenca ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe çmimi që mund të arrihet.

“Është lidhur marrëveshje për furnizim publik të shërbimit – përpunim dhe shtypje të materialit të besueshëm zgjedhor dhe listës zgjedhore për zgjedhjet e anëtarëve të këshillave të komunave dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe kryetar të Qytetit të Shkupit, në vlerë të përgjithshme prej 53 milionë denarë. Lënda e dokumentacionit të tenderit është e pandashme, e përbërë nga disa norma, me ç’rast një pjesë e normave janë cituar si të besueshme, ndërsa të njejtat sipas Udhëzimeve për konfirmimin e llojeve të materialit zgjedhor të miratuar nga KSHZ-ja, konsiderohen si material zgjedhor jokonfidencial”, citohet në kumtesë.

Advertisement

Nga ESHR theksojnë se organi i dakorduar në formularin e ofertës nuk i ka cituar kërkesat për përcaktimin e çmimit individual për çdo normë veçmas sipas sasisë së kërkuar, përkatësisht operatori ekonomik e ofron çmimin e përgjithshëm për të gjithë furnizimin, që nuk është në pajtim me nenin 81 paragrafi 1 i Ligjit për furnizime publike.

Me ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Zgjedhor në shkurt të vitit 2020, parashikohet votimi me aplikimin e pajisjeve teknike për identifikimin e votuesve. Procedura për furnizimin publik të sistemit të integruar për identifikimin biometrik të votuesve në vlerë të përgjithshme prej 679 milionë denarë pa TVSH është përcjellë me ankesa dhe padi në lidhje me dokumentacionin e tenderit dhe specifikacionin teknik, të cilat janë refuzuar për shkak të pabazimit nga ana e Komisionit Shtetëror për Ankesa të Furnizimeve Publike dhe Gjykata Administrative.

Në kumtesën e ESHR-së citohet se janë dorëzuar njoftimet nga pesë persona të listuar si të pranishëm në Procesverbalin e Pranimit, deri te kryetari dhe anëtarët e KSHZ-së, në të cilat ata theksojnë se në mbledhjen në të cilën janë ftuar verbalisht, ishte vetëm një prezantim i paraqitur në power point ku u prezantuan aktivitetet e kryera deri në atë moment dhe se nuk ishte konstatuar funksionimi dhe vënia në funksion e sistemit dhe nuk ishte test për pranimin e sistemit si dhe nuk është kryer pranimi teknik cilësor i sistemit.

Krahas Procesverbalit të pranimeve sasiore dhe cilësore, siç theksohet nga ESHR-ja, nuk ka asnjë dokumentacion shtesë që do të vërtetonte pranimin cilësor të sistemit të integruar të identifikimit biometrik të votuesve në tërësi, i cili nuk është në përputhje me pikën. 7.8 Pranimi cilësor dhe sasior nga dokumentacioni i tenderit, ku thuhet se cilësia dhe sasia e mallit të dorëzuar përcaktohet gjatë dorëzimit dhe nuk është në përputhje me nenin 23 të kontratës së lidhur, i cili përcakton se pranimi cilësor dhe sasior përcaktohet nga personat e autorizuar të palëve kontraktuese gjatë dorëzimit të mallit.

Nga ESHR përkujtojnë se me miratimin e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Kodit zgjedhor nga 16.09.2021 (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 215/22) bëhet ndryshimi i nenit 76d paragrafi 5 me të cilin u konfirmua vlera e mjeteve të përgjithshme të cilat do të sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për reklamimin e paguar politik dhe sistemimin e tyre pas pjesëmarrësve individual në fushatën zgjedhore.

Advertisement

Me analizën e bërë për zbatimin e dispozitave të lartpërmendura, revizioni konstaton se ndarja e mjeteve të përgjithshme në vlerë prej rreth 323 milionë denarë të paguara për reklama politike sipas parimit 45 për qind, 45 për qind, 7 për qind dhe 3. për qind, nuk parashikon kritere objektive dhe të arsyeshme për shpërndarjen e fondeve publike, duke u dhënë një avantazh të konsiderueshëm partive më të mëdha parlamentare, ndërkohë që kufizojnë mundësitë që partitë e tjera dhe kandidatët e pavarur të prezantojnë programet e tyre para transmetuesve, mediave elektronike dhe të shkruara dhe me mënyrën e përcaktuar të përcaktimit të shtesës prej 1 (një) euro në kundërvlerë të denarit pa TVSH të llogaritur për votues të regjistruar në territorin e komunës ku mbahet raundi i dytë i votimit për zgjedhjet lokale, nuk ka kritere të qarta për të përcaktuar nëse mjete shtesë për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale do të sigurohen nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në territorin e komunave në të cilat mbahet raundi i dytë i votimit, pavarësisht nëse pjesëmarrësit në procesin zgjedhor konkurrojnë me kandidatët e tyre në komunat ku zhvillohet raundi i dytë i votimit.

Në pjesën “Theksimi i çështjeve të pasigurisë dhe vazhdimësisë”, theksohet situata që ka të bëjë me atë se përkundër faktit se dy pjesëmarrës në fushatën zgjedhore nuk kanë hapur një llogari transaksioni me shënimin “për fushatë zgjedhore”, komisioni kompetent zgjedhor ka sjellur vendime që konfirmojnë listat e kandidatëve për zgjedhjen e kryetarit të komunës, përkatësisht zgjedhjen e anëtarëve të këshillit dhe u mundësojnë këtyre të fundit pjesëmarrjen në procesin zgjedhor.

Në pjesën e çështjeve të tjera, revizioni konsideron se nevojitet nevoja e ndryshimit të nenit 76-të të Kodit zgjedhor me përcaktimin e kritereve të matshme në pjesën e sigurimit dhe sistemimit të mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut të destinuar për reklamim të paguar politik; si dhe përshkrimi i dispozitave me të cilat do të rregullohet nëse mundet koalicioni ose partia politike të mbështesë kandidat të pavarur – grup të votuesve dhe t’i shfrytëzojë mjetet e ndara për reklamim të paguar politik për kandidatin e pavarur – një grup votuesish, nëse është e mundur në ç’farë kushtesh dhe mënyra dhe nëse gjatë mbështetjes së tillë i njejti ka të drejtë të shfrytëzojë edhe mjete që i takojnë si kandidat i pavarur.

Advertisement

Lajme nga vendi

Taravari: Vala e ndryshimit nuk mund të ndalet, BDI ta pranojë rezultatin nga rivotimi

Published

on

Arben Taravari, njëri nga partnerët e koalicionit “VLEN” e që aktualisht është kryetar i Komunës së Gostivarit, ende nuk ka vendosur nëse do të jetë në qeverinë e ardhshme si ministër.

Ai ka konfirmuar se një pjesë e shkrimeve të disa mediave për ndarjen e dikastereve qeveritare dhe posteve zyrtare janë të sakta. Sipas Taravarit, ndoshta sot ose nesër do të shpallet marrëveshja përfundimtare mes partnerëve të ardhshëm qeveritar, VLEN-it dhe VMRO-DPMNE-së.

“Aleanca do të ketë dy ministri, një zëvendëskryeministër për qeverisje të mirë dhe transparencë dhe ministrin e shëndetësisë dhe dy zëvendësiministra, si dhe dy sekretar shtetëror, gjegjësisht zv.ministër për mbrojtje dhe zv.ministër për bujqësi. Sekretar shetëror në shëndetësi dhe një tjetër që tani nuk më kujtohet”, shprehet Taravari.

Taravari tha se emrat e kuadorve që do të emërkohen në këto pozita ende nuk i kanë definuar. I pyetur nëse do të jetë ministri i ardhshëm i Shëndetësisë, ai tha se nuk ka vendosur dhe ende është duke menduar nëse do ta pranojë këtë pozitë.

 “Nuk përjashtohet mundësia, por nuk është definitive”, tha Taravari.
Advertisement

Taravari komentoi edhe rezultatet nga rivotimi dhe theksoi se ata kanë qenë në avantazh më 8 maj dhe tani, siç tha ai, janë në avantazh të madh.

“BDI mund ta ankimon rezultatin, por rezultatet janë këto që janë. Ishte e pritshme dhe tani vala e ndryshimit është ajo që nuk mund të ndalet, prandaj BDI-ja duhet të pajtohet me rezultatin. Qytetarët tani janë liruar, votojnë pak më lirshëm se sa më parë dhe uroj që BDI-ja ta pranon këtë realitet. Tash VLEN-i ka një deputet më shumë, BDI-ja një deputet më pak”, deklaroi Taravari.

Continue Reading

Lajme nga vendi

Rivotimi/ VMRO s’ka vendosur për ankesa, Fronti Evropian do të ankohet për procesin e rivotimit në Llërcë

Published

on

VMRO-DPMNE-ja nuk ka vendosur akoma nëse do të dorëzojë ankesa në KSHZ rreth procesit të votimit ose mbledhjes së rezultateve në gjashtë vendvotime në njësinë e pestë zgjedhore.

Nga rivotimi i një dite më parë, kjo parti priste të marrë një deputet më shumë në njësinë e pestë por kjo nuk ndodhi.

Nga ana tjetër, Fronti Evropian është duke përgatitur ankesa për votimin e një ditë më parë në Llërcë.

Pas rivotimit, koalicioni humbi një mandat në zonën gjashtë, i cili shkoi në adresë të VLEN-it. Megjithatë, Fronti Evropian vlerëson se ka pasur parregullsi për të cilat do të ankohet në KSHZ.

Partitë dhe subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje kanë afat 48 orë për ankesa në KSHZ.

Advertisement

Pas rivotimit në një vendvotim në Llërcë të Zhelinës, Fronti Evropian humbi një deputet nga rezultatet e 8 majit kurse VLEN fitoi një deputet më shumë.

Kurse rivotimi në gjashtë vendvotime në njësinë e pestë zgjedhore nuk përmbysi rezultatin e 8 majit.

Me këtë, VMRO-DPMNE-ja mbetet me 58 deputetë, Fronti Evropian dhe Koalicioni për Të Ardhme Evropian janë me nga 18 deputetë, VLEN ka 14 deputetë kurse ZNAM dhe E Majta kanë nga 6 deputetë.

118 deputetë kanë marrë certifikatat kurse 2 të tjerë do të certifikohen pasi të mbyllen të gjithë afatet e ankesave rreth zgjedhjeve.

Kreu i Kuvendit Jovan Mitrevski njoftoi se në koordinim me të gjitha partitë parlamentare të dala nga zgjedhjet e fundit, caktoi seancën konstituive të përbërjes së re të Kuvendit për më 28 maj. Seancën do ta drejtojë deputetja më e vjetër, Merita Kollçi Koxhaxhiku.

Advertisement

Pas konstituimit, partia që formon shumicën duhet të marrë mandatin për formimin e qeverisë së re. VMRO-DPMNE-ja beson se kjo do të ndodhë në gjysmën e dytë të muajit qershor. Deputeti Antonio Milloshoski, njoftoi sot në rrjetin X se qeveria e re pritet të formohet deri më 20 qershor, me shumë gjasë, mes VMRO-se, VLEN-it dhe ZNAM-it./ Alsat.mk

Continue Reading

Lajme nga vendi

Jo zyrtare, kjo është pakoja ekzekutive e koalicionit VLEN

Published

on

Pakoja ekzekutive e koalicionit VLEN përfshinë kryetarin e Kuvendit, zëvendëskryeministrin e parë, gjashtë ministri, shtatë zëvendësministra dhe rreth 400 drejtori. Sipas burimeve nga grupet e bisedimeve Afrim Gashi është paraparë në krye të ligjvënësit. Zëvendëskryeministër i parë do të jetë Izet Mexhiti, ndërsa ministria e Eurointegrimeve apo zëvendëskryeministri për Eurointegrime do t’i takon Alternativës. Ky subjekt do të ketë edhe dy zëvendësministra atë të Arsimit dhe të Ministrisë për marrëdhënie mes bashkësive etnike. Në kuadër të VLEN, Lëvizja Demokratike e Izet Mexhitit përveç zëvendëskryeministrit të parë do të ketë edhe Ministrinë e Ekologjisë dhe dy zëvendësministra edhe atë në MPB dhe Transport e lidhje.

Lëvizja Besa do të ketë dy ministri, atë të Ekonomisë dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale. Partia e Bilall Kasamit i cili ka vendosur të mban mandatin e kreut të Tetovës do të kedhë zëvendësministër në Kulturë.
Aleanca për Shqiptarët, krahu i Arben Taravari do të ketë gjithashtu dy ministri. Ministria e Shëndetësisë dhe një ministri pa resor. Krahu i Taravarit do të ketë edhe zëvendësministër në Mbrojtje dhe Bujqësi. Arben Taravari nuk përjashtoi mundësinë që ai vet të udhëheqë me Shëndetësinë, por tha se akoma nuk është definitive. Në 24 deri 48 orët e ardhshme pritet zyrtarizimi i marrëveshjes VLEN me VMRO-DPMNE-në.

“Aleanca do të ketë dy ministri, një zëvendëskryeministër për qeverisje të mirë dhe transparencë dhe ministrin e shëndetësisë dhe dy zëvendësministra, si dhe dy sekretar shtetëror, gjegjësisht zëvendësministër për mbrojtje dhe zëvendësministër për bujqësi. Sekretar shtetëror në shëndetësi dhe një tjetër që tani nuk më kujtohet…Nuk përjashtohet mundësia, por nuk është definitive”, deklaroi Arben Tarvari, VLEN.Gazetar: Adrian Kerimi

Continue Reading

Më të lexuarat