Connect with us

Lajme nga vendi

Diskriminim apo jo, puna e Komisionit në pikëpyetje

Published

on

Por jo për të gjitha rastet ku konstatohet diskriminim situata korrigjohet. Rekomandimet e Komisionit, nuk zbatohen, por ka raste kur procedurat e mëtejshme që përballin diskriminuesin me gjykatën rrëzohen, ose zvarriten nëpër gjykata. Në Raport ndër të tjera theksohet se këto veprime cenojnë konkluzionet dhe punën e institucionit në përgjithësi

Numri i qytetarëve që i drejtohen Komisionit për mbrojtjen nga diskriminimi për të denoncuar raste abuzive rritet, shifra këto që në Raportin vjetor të këtij organi interpretohen si rritje e besimit. Por jo për të gjitha rastet ku konstatohet diskriminim situata korrigjohet. Rekomandimet e Komisionit, nuk zbatohen, por ka raste kur procedurat e mëtejshme që përballin diskriminuesin me gjykatën rrëzohen, ose zvarriten nëpër gjykata. Të paktën kështu ka ndodhur vitin e kaluar ku katër prej 14 parashtresave janë refuzuar nga gjyqësori. Kështu thuhet në Raport, ku ndër të tjera theksohet se këto veprime cenojnë konkluzionet dhe punën e institucionit në përgjithësi.

“Në vitin 2022, Komisioni paraqitur 14 kërkesa për fillimin e procedurave gjyqësore kundër diskriminuesve të konstatuar, të cilët nuk kanë vepruar sipas rekomandimeve të Komisionit brenda afatit të përcaktuar me ligj… Problemet dhe sfidat më të shpeshta me të cilat ballafaqohet Komisioni në lidhje me procedurën e kundërvajtjes procedurale është se gjykatat në disa procedura angazhohen edhe në vendimmarrje materiale nëse ka diskriminim në rastin konkret, gjë që cënon dhe rrënon drejtpërdrejt pavarësinë në punën e Komisionit dhe finalizimin e konkluzioneve të institucionit”, thuhet në raport.

Sipas anëtares së komisionit Vesna Bendevska numri i ankesave të parashtruara vitin e kaluar është rritur shumë, krahasuar me 2021. “Nga 86 kërkesat e dorëzuara në vitin 2021, 248 janë dorëzuar në vitin 2022. Është dëshmia më e madhe se besimi i qytetarëve ndaj këtij institucioni po rritet çdo ditë e më shumë. Komisioni duhet të njihet si aktor relevant, kredibil në demokratizimin e kësaj shoqërie, në luftën kundër diskriminimit të çdo qytetari, pavarësisht dallimeve të tyre”, ka thënë Bendevska.

Diskriminimi u konstatua në 70 raste, prej të cilave 23 ishin forma më të rënda, pra diskriminim i shumëfishtë, i përsëritur, i zgjatur dhe i ndërlidhur. Në rastet e diskriminimit të konstatuar në vitin 2022, është konstatuar shkelje e së drejtës për barazi në 22 baza të ndryshme, ku dominojnë në informimin publik dhe media (37 raste), 15 në marrëdhëniet e punës dhe të punës, 10 në aksesin në mallra dhe shërbime, gjashtë në arsim, sigurimin dhe kujdesin shëndetësor, e të tjera. Diskriminimi në fushën e marrëdhënieve të punës është konstatuar në 15 raste. Të gjitha rastet në vitin 2022 janë në institucionet e sektorit publik. Gjashtë në institucione shtetërore, pesë në komuna, tre në shkollë, një në një institucion shëndetësor. Disa nga rastet që u përmendën, diskriminimi dhe ngacmimi në bazë të bindjeve politike dhe viktimizimi i një zyrtari administrativ në Komunën e Gostivarit nga kryetari dhe sekretari i komunës, me këtë rast janë duke u zhvilluar procedura kundërvajtëse ndaj autorëve të diskriminimit. para gjykatës kompetente për kundërvajtje, pastaj ngacmimi i një punonjësi në Agjencinë e Filmit në bazë të gjinisë dhe statusit personal dhe social, si dhe diskriminimi në bazë etnike në qasjen në punësim në një shkollë fillore në Radovish dhe diskriminimi në bazë gjuhësore në arsim ndaj nxënësit gjuha amtare e të cilëve është turqishtja. (koha.mk)

Advertisement
Advertisement

Lajme nga vendi

Mungesa e gjykatësve detyron qytetarët që të presin me vite që lënda e tyre të vijë në radhë

Published

on

Gjykatat në të gjithë vendin po përballen me mungesë serioze të gjykatësve. Qytetarët me muaj madje me vite kërkojnë epilog për lëndë të caktuar nëpër labirintet e gjykatave. Për shembull, në Gjykatën Themelore të Strugës, delegohen gjykatës nga Shkupi ose për raste të caktuara gjykimet dërgohen në qytetin e Ohrit.

“Këta gjykatës që janë këtu, nuk dinë çfarë të bëjnë me numrin e madh të lëndëve dhe si t’i zgjidhin ato, janë shkelur afatet ligjore të parashikuara në ligj, duke qenë se nuk mund të veprojnë sipas afateve, për shkak të numrit të madh. Seancat caktohen për dy-tre muaj, pastaj fillon procedura prej në fillim. E tërë kjo komplikohet për shkak të mungesës së gjykatësve”, tha Vllado Çingoski- avokat.

Zgjidhja, thotë profesori Davitkovski, është në ndryshimet e ligjit, me të cilat u mundësua përzgjedhja e gjykatësve nga radhët e bashkëpunëtorëve profesionalë në gjykata, të cilët kanë përvojë pune dhe praktikë 10-15 vjet.

“Gjenerata e mëparshme që ka mbaruar Akademinë e gjykatësve, të gjithë duan të qëndrojnë në Shkup. Në Kriva Pallankë, në Kratovë dhe në disa qyteza nuk kishte gjykatës. Dhe çfarë bënë ata që janë fëmijë të dikujt, me lidhje politike dhe me kërkesë në Gjykatën Supreme, të gjithë qëndruan në Shkup. Tani ato gjykata janë bosh, dhe nga ana tjetër kemi mbipopullim në Shkup. Ne po e bllokojmë veten dhe kjo është rezultat i ndikimit të politikës”, tha Borçe Davitkovski- profesor.

Një nga propozimet është racionalizimi i gjykatave.

Advertisement

“Ndoshta duhet të ndryshohen edhe kompetencat e gjykatave. Për këtë arsye, një gjykatës zhvendoset nga një gjykatë në tjetrën. Atëherë do të racionalizohen edhe gjykatësit”, theksoi Arsen Janevski- profesor.Gazetar: Miki Trajkovski

Continue Reading

Lajme nga vendi

Së shpejti mund të ulet çmimi i energjisë elektrike për amvisëri

Published

on

Zvogëlimi i importit të energjisë elektrike për shkak të prodhimit të termocentraleve fotovoltaike së shpejti mund të ulë çmimet e saj për amvisëri, paralajmëron kryetar i Komisionit Rregullator për Energjetikë Marko Bislimovski.

Ai në një intervistë për “”Radio Europa e Lirë” thotë se aktualisht po punohet për plotësimin e tarifës së lirë të energjisë elektrike për amvisëri edhe për një orë tjetër. Bislimoski tha se tani duhet bërë një analizë reale për të treguar nëse ekziston mundësia që tarifa falas e energjisë elektrike të zgjatet edhe për një orë, pra deri në orën 16.00.

“Po zgjerojmë tarifën falas për të përfituar nga çmimi i lirë i energjisë elektrike në këto periudha. Po ashtu, me atë sinjal që i dërgojmë ESM dhe EVN Home, për të blerë energji elektrike në ato periudha, veçanërisht EVN Home, do të ofrojmë një çmim më të ulët të energjisë elektrike, që është shumë e mundur që të na mundësojë uljen e çmimit të energjisë elektrike për amvisëritë”, tha Bislimovski.

Aktualisht tarifa më e lirë e energjisë elektrike është nga ora 13:00 deri në orën 15:00.

Continue Reading

Lajme nga vendi

Ekspertët: Digjitalizimi është i domosdoshëm jo vetëm për antarësim në BE, por edhe për zhvilimin e ekonomisë

Published

on

Paralajmërimin e VMRO-DPMNE-së për themelimin e Ministrisë për Digjitalizim, konkretisht ndarjen nga Administrata, ekspertët e shohin si nevojë që, shteti duhet të ketë qasje serioze ndaj digjitalizimit real të shërbimeve elektronike, të cilat qytetarët duhet t’i marrin në jetën e përditshme.

Sipas, Marko Troshanovskit nga Instituti për Demokraci, për t’u realizuar kjo duhet të unifikohen bazat e të dhënave të institucioneve shtetërore që qytetarët të mos enden prej sporteli në sportel për një dokument të thjeshtë.

“Nëse ju e plotësoni aplikimin në mënyrë elektronike, duhet t’ju mundësohet që edhe në mënyrë elektronike ta dorëzoni. Domethënë, prej në fillim deri në fund të mos keni kontakt me zyrtarin administrativ. Ky është një moment shumë i rëndësishëm. Kështu, bazat e të gjitha institucioneve të jenë të unifikuara dhe këtu paralajmërimi për themelimin e Agjencisë për Digjitalizim, ndarja e administratës nga shoqëria informatike, ka kuptim dhe është shumë i rëndësishëm”, tha Marko Troshanovski, Instituti për Demokraci (IDSCS).

Profesori universitar Gjorgji Maxharov, për Alsat shprehet se digjitalizimi është i domosdoshëm, jo vetëm për anëtarësimin e vendit në BE, por edhe për zhvillimin e ekonomisë, por edhe për përfitimet të cilat qytetarët në mënyrë të drejtpërdrejtë do t’i përjetojnë. Megjithatë, për t’u realizuar kjo, duhet që në Kuvend të votohet ligjet e nevojshme.

“Pjesa më e vështirë është që e tërë kjo të finalizohet në kuadër të Kuvendit, në kuadër të miratimit të akteve ligjore, të cilat do të japin rëndësi të njëjtë të dokumenteve digjitale në lidhje me dokumentet në letër. Kështu që, duhet të punojmë në atë bashkë dhe duhet të kihet kujdes ndaj gjendjes së përgjithshme se ku gjendet shoqëria, cilat procese duhet dhe duam t’i digjitalizojmë dhe në lidhje me prioritetet që i kemi vendosur të fillojmë ta bëjmë atë. Siç thash, ai proces ka filluar, megjithatë nuk është i përfunduar dhe duhet që edhe shumë të punohet që në fund qytetarët ta shohin përfitimin direkt të shërbimeve të tilla digjitale”, u shpreh Gjorgji Maxharov, profesor universitar.

Advertisement

Rikujtojmë që Komisioni Evropian dy vite radhazi i rekomandoi Maqedonisë së Veriut ta harmonizojë legjislacionin me atë të BE-së në lidhje me procesin e digjitalizimit. Përbërja e kaluar kuvendore, nuk arriti që ta votojë ligjin për themelimin e Agjencisë Digjitale, si institucion udhëheqës në procesin e digjitalizimit të shërbimeve, trajnimit të qytetarëve, por edhe mbrojtjes së institucioneve nga sulmet kibernetike, të cilat gjatë periudhës së kaluar ishin të shpeshtuara. Sipas ekspertëve, Maqedonia e Veriut është mbi një dekadë mbrapa BE-së në procesin e digjitalizimit./Alsat.mk

Continue Reading

Më të lexuarat