Site icon Tetova Expres

Rezervat devizore në fund të korrikut 3.8 miliardë euro

Rezervat devizore në fund të korrikut ka arritur 3.801.7 milionë euro, kumtoi Banka popullore.

Pjesa më e madhe e rezervave devizore janë plasuar në letra me vlerë (63.8%), pas së cilës pasojnë valutat dhe depozitat (25.6%) dhe ari monetar (10.4%).

Exit mobile version